Look & feel voor Het Friese Museum Dorp

Terpdorp Allingawier in de Friese zuidwesthoek is benoemd tot één van de tien mooiste plaatsen van Nederland. Brandsz maakte het wereldwijd duidelijk.

Erfgoed op een nieuwe manier ontdekken! In het Friese landschap onberoerd door de tijd ligt Het Friese Museumdorp. Het karakteristieke terpdorp werd ooit bestempeld als één van de tien mooiste plaatsen van Nederland. Een schilderachtig dorpje net beneden de afsluitdijk in Allingawier. Wij mochten ons bezig houden met het nieuw te ontwikkelen logo, de huisstijl en de offline – en online communicatie.

Het beeldmerk is ontstaan door een aantal kenmerkende vormen samen te voegen. De ronde vorm van het friese pompeblêd, het wapen van Allingawier en het bekende brugje. Wat hieruit ontstaat: een krachtig en herkenbaar beeldmerk.

Het goed en juist vormgeven en opmaken van een bidbook is van essentieel belang om de gewenste subsidies te verkrijgen.